Nederlands
Nederlands

Continuïteit

Van meet af aan zijn de activiteiten van Ready gericht op het totstandbrengen van langdurige relaties. Daarom worden uitstekende intermenselijke contacten als essentieel beschouwd. Dit geldt voor klanten én leveranciers. Een goed netwerk van betrouwbare leveranciers is immers een waarborg voor de continuïteit van de onderdelenstromen. Verder is inzicht in de behoeften van de afnemers de beste basis voor een échte klantgerichte benadering. Dat inzicht wordt pas echt verkregen door klanten goed te leren kennen. Kortom, Ready zoekt en biedt continuïteit!

continuiteit